Detta är paketet som vi rear ut. Det är fel telefonummer och webbadress på dem. Därför kostar de bara 100kr + ett frimärke för 10 st softisar och 3-4 glidmedel.